1. Zwierzę musi posiadać mikroczip który umożliwi jego identyfikacje.

2. Zwierzę musi zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie, chyba że Państwo docelowe zezwala inaczej.

Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia.

W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia!

W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zaidentyfikowane (mikroczip), szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.

3. Zwierzę musi być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

4. W ciągu 24 godzin przed wysyłką zwierząt, upoważniony lekarz weterynarii powinien potwierdzić, że zwierzęta są zdrowe i zdolne do podróży do miejsca przeznaczenia. Badanie kliniczne powinno się udokumentować w sekcji IX paszportu.

5. W przypadku transportu na terytorium następujących krajów:
WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA, FINLANDIA, MALTA

U psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli.

Profilaktyka przeciwko tasiemcom powinna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych Państw Członkowskich.